Sorry this entry is only in Dutch!

Olivijn bindt CO2

Het lijkt zo simpel. En dat is het ook. De natuur geeft het goede voorbeeld. Een veel voorkomend gesteente bindt CO2 via chemische weg. Dit proces is te versnellen. Fijngemalen olivijn ruimt de atmosfeerbedreiging netjes op. Bedrijven krijgen zo op eenvoudige manier de mogelijkheid om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. Om hun groene imago te versterken. Om voor hen noodzakelijke uitstoot van CO2 te compenseren. Tegen overzichtelijke kosten.

Download

Het bidbook geeft u in vogelvlucht een overzicht van de missie en doelstellingen van de Olivijnstichting.

Feiten en getallen over Olivijn

  • Niet alleen de menselijke activiteit veroorzaakt CO2-productie. Vulkanen en uiteenvallende gesteente zorgen voor een uitstoot van 2 tot 2,5 miljard ton. De aarde gebruikt onder meer olivijn als doeltreende afweermechanisme. Anders leek de atmosfeer al lang op die van Venus.

 

  •  De mens produceert jaarlijks 30 miljard ton CO2. Daar kan de natuur niet tegenop boksen. Voldoende olivijn uitstrooien met een grootte van pakweg 100 micron kan helpen.

 

  •  Een ton olivijn is in staat 1,25 ton CO2 voorgoed uit de atmosfeer te halen. Er is voldoende van het mineraal om het teveel aan broeikasgas weg te werken: op en vlak onder de oppervlakte ligt duizend maal de benodigde hoeveelheid.

 

  • Olivijn is het meest voorkomende mineraal op aarde en op veel plekken liggen enorme massieven aan het aardoppervlak. Overigens hebben de Marsverkenners het ook op die planeet ontdekt.

 

  • In Europa is het mineraal ruimschots aanwezig. In Noorwegen, Zweden, Finland, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Cyprus en de Balkanlanden vindt winning plaats. Ook Turkije heeft olivijnmijnen. Oman bezit relatief de grootste voorraden, schatting komen uit op ongeveer 14.700 kubieke km!

 

  • Olivijn is onschuldig. Ook na de chemische reactie die CO2 bindt, is er geen giftige werking te bespeuren. Olivijn in de branding levert evenmin een gevaar op voor de volksgezondheid.

 

  • Verwerend olivijn legt CO2 vast. Sceptici denken dat dit proces 700 jaar duurt. Warmte, beweging en water versnellen de werking echter aanzienlijk. Bepaalde plantengroei eveneens. Proeven hebben aangetoond dat verwering dan eerder een kwestie van een paar jaar is, dan van eeuwen.